Wintrado - Fazzaco Expo ở Dubai, tháng 10 năm 2022!

Tại Fazzaco Dubai Expo 2022, đội ngũ Wintrado đã tương tác với các đối tác tiềm năng, khám phá các lối đi cho những sự hợp tác có ý nghĩa. Giải pháp nhãn trắng của chúng tôi, được biết đến với khả năng thích nghi, kết hợp với giao diện NEO, đã gây ra sự quan tâm đáng kể với sự kết hợp của công nghệ tiên tiến và thiết kế tập trung vào người dùng. Những cuộc thảo luận này đã làm sáng tỏ tiềm năng của các sản phẩm tiên tiến của Wintrado trong việc tái cấu trúc các nền tảng tài chính. Một lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã dành thời gian để gặp chúng tôi và đào sâu vào các khả năng biến đổi.
Shopping Basket