Wintrado NEO

Wintrado Neo được xây dựng với mục tiêu ra mắt một nền tảng thân thiện với người dùng, vì tất cả các nhà giao dịch đều quan tâm đến trải nghiệm giao dịch một cách trực quan và không có trở ngại nào.

Ứng dụng NEO là không gian làm việc của các nhà giao dịch, bao gồm các công cụ giao dịch, biểu đồ giá trực tiếp và giao dịch từ bất kỳ thiết bị nào. Ngoài các biểu tượng Forex, CFD trên hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và tiền điện tử có thể được giao dịch trên nền tảng này.

Nền tảng NEO phù hợp cho giao dịch ngắn hạn

Giới thiệu ứng dụng NEO cho khách hàng của bạn và cung cấp cho họ trải nghiệm giao dịch độc đáo.