Nền tảng Wintrado đi kèm với Cổng quản trị, đối tác và khách hàng tích hợp.

Cổng Quản trị

Cổng Quản trị được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty, cung cấp các công cụ hữu ích cho các bộ phận khác nhau, bao gồm Đội Giao dịch, Văn phòng Hỗ Trợ, Kinh doanh và Tiếp thị.

Cổng Khách hàng

Tích hợp với giao diện giao dịch, Cổng Khách hàng Wintrado cung cấp nhiều công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch.Quy trình đăng ký trôi chảy và điều hướng dễ dàng giữa các nền tảng giao dịch và quản lý tài khoản sẵn có cho khách hàng của bạn.

Các biểu mẫu đăng ký

Gửi tài liệu

Sao chép giao dịch

Phiếu giao dịch

Hoạt động tài chính (Nạp tiền/Rút tiền)

Các phương thức thanh toán khác

Contest Leader board

Bảng điều khiển giới thiệu

Cổng Đối tác

Cổng Đối tác Wintrado cung cấp một giao diện rõ ràng để quản lý và theo dõi việc giới thiệu.
Đối tác của bạn sẽ tìm thấy các công cụ sau trong cổng thông tin:

Báo cáo giới thiệu

Thông báo đẩy cho người dùng

Tổng quan về thống kê giới thiệu

Báo cáo hoa hồng