Wintrado PRO

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sự kiên nhẫn trong hệ thống giao dịch của bạn, vì vậy Wintrado PRO được thiết kế để xử lý sự không ổn định của thị trường bằng công nghệ dựa trên đám mây và cung cấp các tính năng phù hợp nhất với các nhà giao dịch.

Wintrado PRO được xây dựng tập trung vào việc tích hợp tất cả các nhu cầu và sở thích của các nhà giao dịch vào giao diện giao dịch phong phú và thân thiện với người dùng.

Wintrado PRO, nền tảng đáng tin cậy của bạn cho giao dịch tiên tiến

Các loại biểu đồ và khung thời gian khả dụng

Người giao dịch có thể chọn từ biểu đồ đường và nến cũng như khung thời gian từ 1 phút đến 1 giờ để đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

Trên nền tảng của chúng tôi, người giao dịch có thể tìm kiếm các chỉ báo phổ biến nhất và các công cụ vẽ hữu ích để phân tích thị trường kỹ thuật.

Trên nền tảng của chúng tôi, các nhà giao dịch có thể tìm thấy hầu hết các chỉ báo phổ biến và các công cụ vẽ hữu ích được sử dụng để phân tích kỹ thuật thị trường.

Cảnh báo giá

Có thể đặt cảnh báo giá cho bất kỳ biểu tượng nào để thông báo cho người giao dịch một cách tự động khi đạt được mức giá đã chọn. Lựa chọn mức giá Bid/Ask và ngày đáo hạn có sẵn.

Các tính năng Hiệu suất Giao dịch và Tình hình Thị trường

Người dùng có thể xem dữ liệu biến đổi giá lịch sử dưới dạng phần trăm cho các khoảng thời gian khác nhau và tình hình chung cũng như kỳ vọng xu hướng của các nhà đầu tư, hỗ trợ việc đưa ra quyết định giao dịch.

Danh sách tài sản có thể tùy chỉnh

Người dùng có thể tạo danh sách theo dõi các biểu tượng mà họ muốn giao dịch để theo dõi và di chuyển dễ dàng, cũng như việc lựa chọn dễ dàng các công cụ mong muốn.

Giới thiệu ứng dụng PRO cho khách hàng của bạn và cung cấp cho họ trải nghiệm giao dịch tiên tiến.