Wintrado NEO VS Wintrado PRO

Wintrado NEO

Wintrado PRO

Tiết kiệm tiền và thời gian với Wintrado.
Với chúng tôi, bạn sẵn sàng bắt đầu!

Thông báo đẩy có sẵn.

Gửi tin nhắn trực tiếp và hiệu quả đến các nhà giao dịch của bạn thông qua tính năng thông báo tích hợp.

Cổng Đối tác di động.

Đối tác của bạn có thể truy cập trực tiếp vào nhiều công cụ và báo cáo giúp tương tác hàng ngày với khách hàng tiềm năng dễ dàng và hiệu quả.

CRM hoàn toàn tích hợp.

Mở khả năng giao dịch không giới hạn với CRM của chúng tôi, tích hợp hoàn hảo với nền tảng để quản lý thời gian thực. Tăng cường hoạt động của bạn với một cổng quản trị mạnh mẽ, quản lý tài khoản, giao dịch và tận dụng các chức năng bán hàng và trung tâm cuộc gọi mạnh mẽ.

Ứng dụng Web và Di động có sẵn

Sao chép giao dịch & kết hợp có sẵn

Hiệu suất và cổ phiếu Mỹ có sẵn.

Từ đối tác của chúng tôi, giá cạnh tranh cao

Cầu nối tích hợp

2 Nhà cung cấp VoIP tích hợp

Có sẵn với 18 ngôn ngữ

Hơn 15 PSP tích hợp