Chọn Gói Của Bạn

Nền tảng giao dịch của bạn, được lưu trữ và bảo trì bởi Wintrado.

Bắt đầu

Tối đa 2,500 tài khoản

Hàng tháng:

$3,500

Thiết lập:

$3,500

Phí Khối Lượng:

6 tháng MIỄN PHÍ,
sau đó $4 mỗi triệu

Nâng cao

Số tài khoản không giới hạn

Hàng tháng:

$7,000

Phí thiết lập:

$3,500

Phí theo khối lượng:

6 tháng MIỄN PHÍ,
sau đó $4 mỗi triệu

Ưu điểm

Các Tùy Chọn Bổ Sung

Nền tảng Giao dịch

Hai ứng dụng giao dịch hoàn toàn có thể tùy chỉnh cho web và di động (Neo & Pro)

Một văn phòng hỗ trợ, hai ứng dụng

REST API cho giao dịch

Công cụ biểu đồ mở rộng

Điều Khoản

1. Phí thiết lập ban đầu được thu trước.
2. Thanh toán hàng tháng đầu tiên và thứ hai được thực hiện trước.
3. Phí thêm khối lượng hoặc người dùng được tính vào cuối mỗi tháng. Chỉ có phí cao hơn mới được xem xét; bạn không cần phải trả cả hai.
4. Phí lưu trữ MIỄN PHÍ, ngoại trừ lưu trữ bên ngoài.
5. Các tài khoản có thể được tìm thấy là bất kỳ tài khoản nào đang ở trạng thái hoạt động (trực tiếp và thử nghiệm) bất kỳ thời điểm nào trong tháng. Các tài khoản đã hết hạn hoặc đã đóng không được tính.
6. Khối lượng giao dịch được tính từ các tài khoản trực tiếp trong khi thực thi khớp lệnh sổ A và B.
7. Thời hạn của gói là 12 tháng. Nâng cấp lên gói tiếp theo là thời hạn 12 tháng mới.