[vcw-converter symbol1=”BTC” symbol2=”USD” color=”grey” initial=”1″ fullwidth=”yes”]

 

[vcw-price-big-label symbol=”BTC” color=”orange” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”XRP” color=”amber” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ETH” color=”yellow” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”BCH” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”EOS” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”LTC” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ADA” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

WINTRADO tỏa sáng tại Hội nghị thượng đỉnh tài chính London Magnates 2019

WINTRADO tỏa sáng tại Hội nghị thượng đỉnh tài chính London Magnates 2019


WINTRADO đã tham gia vào một sự kiện lớn khác tại Hội nghị thượng đỉnh Finance Magnates London.

WINTRADO đã có một cuộc triển lãm thành công khác bằng cách quảng bá và làm nổi bật các bản cập nhật mới của họ trên nền tảng Wintrado từ ứng dụng Web mới của chúng tôi sang công nghệ IFrame. Một lần nữa sự quan tâm đến từ khắp nơi trong ngành với những đánh giá tuyệt vời từ những người tham dự và ban tổ chức sự kiện.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người tham gia và khách đã đến gian hàng của chúng tôi và chúng tôi mong được gặp mọi người trong tương lai gần!