[vcw-converter symbol1=”BTC” symbol2=”USD” color=”grey” initial=”1″ fullwidth=”yes”]

 

[vcw-price-big-label symbol=”BTC” color=”orange” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”XRP” color=”amber” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ETH” color=”yellow” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”BCH” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”EOS” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”LTC” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ADA” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

WINTRADO tỏa sáng tại hội chợ triển lãm iFX 2019

WINTRADO tỏa sáng tại hội chợ triển lãm iFX 2019


WINTRADO tự hào về sự hiện diện của mình tại Triển lãm iFX Expo thường niên lần thứ 7 của Síp, đây là hội chợ ngoại hối lớn nhất thế giới. Với hơn 30.000 chuyên gia tham dự, đây rõ ràng là một trong những sự kiện thành công nhất trong năm dương lịch cho đến nay.

WINTRADO đã có thể làm nổi bật nền tảng và công nghệ của họ trong sự kiện kéo dài hai ngày. Sự quan tâm đến từ khắp nơi trong ngành với những đánh giá và lời cảm ơn tuyệt vời từ tất cả những người tham dự tại gian hàng của chúng tôi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người tham gia và khách đã đến gian hàng tuyệt vời của chúng tôi và mong được gặp bạn trong tương lai gần!