[vcw-converter symbol1=”BTC” symbol2=”USD” color=”grey” initial=”1″ fullwidth=”yes”]

 

[vcw-price-big-label symbol=”BTC” color=”orange” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”XRP” color=”amber” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ETH” color=”yellow” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”BCH” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”EOS” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”LTC” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ADA” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

WINTRADO tại Triển lãm IFX Châu Á 2019

WINTRADO tại Triển lãm IFX Châu Á 2019WINTRADO đã tham gia vào một sự kiện thành công khác tại IFX Expo Châu Á 2019.
WINTRADO hiển thị và trình bày nền tảng của nó với hình thức tốt. Ngoài việc làm nổi bật các bản cập nhật mới của họ, Wintrado cho thấy giá trị mang lại cho các nhà môi giới và nhà khai thác.
Một lần nữa sự quan tâm đến từ khắp nơi trong ngành với những đánh giá tuyệt vời từ thị trường mới nhất của chúng tôi, Đông Nam Á từ những người tham dự và các nhà tổ chức tham gia vào sự kiện này.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người tham gia và khách đến gian hàng của chúng tôi và chúng tôi đánh giá cao những lời khen ngợi của tất cả khách hàng, về sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi mong được gặp mọi người trong tương lai gần!