[vcw-converter symbol1=”BTC” symbol2=”USD” color=”grey” initial=”1″ fullwidth=”yes”]

 

[vcw-price-big-label symbol=”BTC” color=”orange” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”XRP” color=”amber” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ETH” color=”yellow” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”BCH” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”EOS” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”LTC” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ADA” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

Wintrado đã tích hợp thành công với BMFN thông qua Fix API

Wintrado đã tích hợp thành công với BMFN thông qua Fix API


Wintrado vô cùng hào hứng khi được đồng hành cùng với BMFN. Chúng tôi đã tích hợp thành công trên nền tảng giao dịch BMFN thông qua Fix API.

BMFN cung cấp quyền truy cập nhanh chóng vào các công cụ tài chính trên khắp thế giới bao gồm giá cả tiền tệ và hàng hóa. Các dịch vụ giao dịch trực tuyến đảm bảo rằng các khách hàng sẽ chỉ mất một tới hai cú nhấp chuột để tiến hành giao dịch tiếp theo.

Patrick Oerer (wintrado) và Paul Belogour (BMFN) chúc mừng thỏa thuận hợp tác thành công
Patrick Oerer (wintrado) và Paul Belogour (BMFN) chúc mừng thỏa thuận hợp tác thành công

Post a comment