[vcw-converter symbol1=”BTC” symbol2=”USD” color=”grey” initial=”1″ fullwidth=”yes”]

 

[vcw-price-big-label symbol=”BTC” color=”orange” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”XRP” color=”amber” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ETH” color=”yellow” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”BCH” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”EOS” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”LTC” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ADA” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

Hiện tại, Wintrado được tích hợp trên MT5 dành cho ScopeMarkets

Hiện tại, Wintrado được tích hợp trên MT5 dành cho ScopeMarkets


Chúng tôi tự hào thông báo sự hợp tác của chúng tôi với ScopeMarkets. Hiện tại chúng tôi đang hợp tác thông qua tích hợp của Wintrado trên nền tảng giao dịch Meta Trader 5 của ScopeMarkt, họ là những người đầu tiên trong số các nhà môi giới triển khai giải pháp kết hợp.
Scope Markets là một nhà môi giới Forex với kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực tài chính; mang đến các dịch vụ giao dịch Forex thông qua các nền tảng giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5, MT4 Mobile và Scope GT. Về mô hình thực hiện các lệnh giao dịch, Scope Markets là nhà môi giới kết hợp cả môi giới a-book và b-book (Nhà tạo lập thị trường). Scope Markets cung cấp giao dịch tiền tệ, chỉ số, cổ phiếu, CFDs và hàng hóa. Scope Markets được quản lý bởi IFSC (Belize).

Post a comment