[vcw-converter symbol1=”BTC” symbol2=”USD” color=”grey” initial=”1″ fullwidth=”yes”]

 

[vcw-price-big-label symbol=”BTC” color=”orange” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”XRP” color=”amber” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ETH” color=”yellow” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”BCH” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”EOS” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”LTC” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ADA” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

Hãy Chuẩn Bị Cho iFX Expo!

Hãy Chuẩn Bị Cho iFX Expo!


Phương châm của triển lãm năm nay là “Ngày mai là ngày hôm nay” (“Where tomorrow is today”) và nó đã thực sự giữ vững tinh thần ấy. Triển lãm thu hút sự xuất hiện của những người quan tâm và những giải pháp sáng tạo.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia vào iFX Limassol, Cyprus. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp đón nhiều vị khách ghé thăm gian hàng của mình. Đây là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm đến những sản phẩm của Wintrado.

Post a comment